SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


Phụ tùng cao su kỹ thuật ngành sữa, nước giải khát yêu cầu phải sử dụng cao su, silicone đạt tiêu chuẩn thực phẩm JIS hay FDA.

Cao su nhựa thực phẩm | Food grade rubber  Oring viton thực phẩm | Viton ring food grade 
 Cao su nhựa thực phẩm | Food grade rubber Oring viton thực phẩm | Viton ring food grade 

cao su viet | nttShare |