SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


Con pigs cao su được sử dụng để vệ sinh hệ thống đường ống dẫn hóa chất ở dạng dung dịch lỏng.

Con pigs pu
Con pigs silicone
 Con pigs pu  Con pigs silicone

cao su viet | ptht

Share |