SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


Con pigs cao su được sử dụng để vệ sinh hệ thống đường ống dẫn hóa chất ở dạng dung dịch lỏng.

Con pigs pu
Con pigs silicone
 Con pigs pu  Con pigs silicone

cao su viet | ptht

Share |  Bone separator belt  (17/12/2018)
  Bộ seal kít  (13/12/2018)
  Bạc lót trục chân vịt  (09/12/2018)
  Con lăn cao su  (09/12/2018)