SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


Sản phẩm được sử dụng trong máy tách xương, với chức năng tách thịt ra khỏi da và xương của cá hay một số loại thủy hải sản khác.

Băng cao su tách xương cá Băng cao su ép cá
Băng cao su tách xương cá Băng cao su ép cá

cao su viet | nttShare |