SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


Gasket clamp hay còn gọi là seal cao su với chức năng làm kín ở vị trí nối giữa hai đường ống dẫn dung dịch thực phẩm.

Seal có gờ khớp nối nhanh | Gasket clamps rubber  Đệm cao su silicone | Silicone rubber washer 

Seal có gờ khớp nối nhanh | Gasket clamps rubber

Đệm cao su silicone | Silicone rubber washer         cao su viet | nttShare |  PU screen printing squeegee  (21/04/2018)
  High heat silicone rubber  (18/04/2018)
  Rubber cushion  (14/04/2018)
  Rubber joint retailer  (14/04/2018)