SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


Ngành công nghiệp chế biến hồ tiêu, chi tiết giảm chấn cao su kỹ thuật thường được ứng dụng trong dây chiều sấy sản phẩm. 

 Giảm chấn cao su chân máy sàn rung |  Plucker spare parts plucking finger Giảm chấn chống rung |  Stud mounts rubber damper  
 Giảm chấn cao su chân máy sàn rung |
Plucker spare parts plucking finger 
Giảm chấn chống rung |
Stud mounts rubber damper 


cao su viet | nttShare |