SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


Với chức năng vận chuyển nguyên liệu như sữa bột, cà phê qua từng công đoạn chế biến được đảm bảo an toàn thực phẩm. 

 Khớp nối mềm ống xả liệu bột sữa |  Flexible coupling of milk powder  
Khớp nối mềm ống xả liệu bột sữa |
Flexible coupling of milk powder
Khớp nối mềm ống xả liệu bột cà phê |
Flexible couplings of coffee powder

cao su viet | pthtShare |