SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


Cung cấp các dạng phễu hút cao su cho các máy đóng gói bao bì. Phễu silicone được ưa dùng vì chúng trong, sạch, an toàn cho tiếp xúc với thực phẩm.

Núm hút silicone máy đóng gói Phễu hút silicone an toàn tiếp xúc thực phẩm
Núm hút silicone máy đóng gói Phễu hút silicone an toàn tiếp xúc thực phẩm

cao su viet | vtp
Share |