SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


Phễu hút được sử dụng trong ngành thực phẩm. Phễu được sản xuất từ cao su silicone.

 Ảnh sản phẩm cao su |  Rubber products image  	Phễu hút trứng | Suction cup eggs
 Ảnh sản phẩm cao su | 
Rubber products image 
Phễu hút trứng | Suction cup eggs

cao su viet | pthtShare |