SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


Phễu hút được sử dụng trong ngành thực phẩm. Phễu được sản xuất từ cao su silicone.

 Ảnh sản phẩm cao su |  Rubber products image  	Phễu hút trứng | Suction cup eggs
 Ảnh sản phẩm cao su | 
Rubber products image 
Phễu hút trứng | Suction cup eggs

cao su viet | pthtShare |  PU screen printing squeegee  (21/04/2018)
  High heat silicone rubber  (18/04/2018)
  Rubber cushion  (14/04/2018)
  Rubber joint retailer  (14/04/2018)