SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


PU là một loại vật liệu mới có cơ lý tính phù hợp với nhiều ứng dụng khác nhau.

Sản phẩm cao su nhựa PU
Bọc PU hai nửa bán nguyệt
 Sản phẩm cao su nhựa PU  Bọc PU hai nửa bán nguyệt

cao su viet | ptht

Share |