SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


Gasket clamp tháo lắp nhanh, đệm silicone thực phẩm cho bộ rắc co thường được 
sử dụng trong các hệ thống đường ống của công ty sữa.
   Gioang đệm cao su
Đệm cao su silicone Gioang đệm cao su


cao su viet | ntt
Share |  Phớt piston pu  (07/11/2018)
  Silicone food grade gaskets  (06/11/2018)
  Vòng xả tôn  (04/11/2018)
  Flexible silicone sleeve tubes  (30/10/2018)
  Deboning belt in Vietnam  (28/10/2018)