SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


Những chiếc seal được làm từ vật liệu silicone, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm
cho người tiêu dùng.


 Seal silicone | Silicone seal
 Seal silicone | Silicone seal  Đệm cao su silicone | Silicone rubberwasher

cao su viet | ptht
Share |