SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


Lô trục cao su có rãnh được ứng dụng để đánh bóng, tẩy lông trên bề mặt con da.

Lô cao su ngành thuộc da
Trục cao su có rãnh
 Lô cao su ngành thuộc da  Trục cao su có rãnh

cao su viet | ptht

Share |