SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


Ngành công nghiệp sản xuất chế biến thực phẩm, có sử dụng một số trục cao su với vật liệu an toàn thực phẩm.
Ví dụ: trục cao su tách vỏ tôm, trục epdm thực phẩm…

Trục cao su tách vỏ tôm  Trục epdm thực phẩm
Trục cao su tách vỏ tôm  Trục epdm thực phẩm

cao su viet | nttShare |