SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


Với chức năng điều tiết lưu lượng dòng chảy trong các hệ thống ống dẫn lưu chất của
ngành thực phẩm.


Van cánh bướm thực phẩm | Butterfly valve rubber gasket
Van bướm silicone | Silicone butterfly valves

Van cánh bướm thực phẩm |
Butterfly valve rubber gasket

Van bướm silicone |
 Silicone butterfly valves


cao su viet | ptht

Share |