SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


Nhà máy sản xuất thuốc lá có sử dụng một số phụ tùng cao su kỹ thuật như bánh silicone tách điếu thuốc. Sản phẩm gồm phần silicone đàn hồi kết hợp với vành INOX

Bánh cao su tách điếu thuốc  Vành silicone tách điếu 
 Bánh cao su tách điếu thuốc Vành silicone tách điếu

cao su viet | nttShare |