SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE

Chày cao su hay chày pu được ứng dụng nhiều trong các máy móc, thiết bị phòng thí nghiệm.

Chày cao su
Chày pu
 Chày cao su  Chày pu

cao su viet | ptht


Các tin khác

  Banana bow roller  (12/09/2018)
  Silicone lamination roller  (05/09/2018)
  Polyurethane rubber roll  (31/08/2018)
  Manufacturing pu roll product  (24/08/2018)
  Worm rubber roller  (22/08/2018)
  Silicone material  (21/08/2018)
  Cao su kẹp bao  (19/08/2018)
  Vỉ silicone  (07/08/2018)