SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE

Cung cấp toàn bộ phụ tùng cao su ngành bao bì nhựa, trục căng màng, trục quấn cuộn, trục ép túi.

Chốt cao su trục giữ cuộn màng Thanh cao su trục quấn cuộn
Chốt cao su trục giữ cuộn màng Thanh cao su trục quấn cuộn

cao su viet | vtp