SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE

Dây cua roa có răng được bọc cao su bên ngoài.

Bọc cao su lên dây cua roa
Dây cua roa có răng
Bọc cao su lên dây cua roa Dây cua roa có răng

cao su viet | vtp