SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE

Cung cấp các trục silicone chống dính màng, cho các máy tráng, ghép màng nhựa. Cao su silicone chịu nhiệt tốt, chống dính tốt với màng nhựa. 

Trục silicone chống dính màng Trục silicone ghép màng
Trục silicone chống dính màng Trục silicone ghép màng

cao su viet | vtp