SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE

Ngày 22/11/2014, Cty TNHH Cao Su Việt, công ty sản xuất các sản phẩm cao su kỹ thuật từ Polyurethane và cao su, 
đã tổ chức lễ chuyển giao quyền quản trị công ty cho thế hệ thứ 2 thành công tốt đẹp.
Ông Nguyễn Tường Linh, thế hệ thứ nhất, 1990-2014, 

chuyển giao cho Bà Nguyễn Liên Hương, Giám đốc công ty - cùng Ban Giám đốc:

  • Ông Lê Đình Quyết, Giám đốc điều hành
  • Ông Huỳnh Thanh Tâm, Giám đốc công nghệ
  • Ông Nguyễn Kim Ngọc, Giám đốc sản xuất
  • Bà Nguyễn Thị Phước, Giám đốc nhân sự

 tiếp nhận trực tiếp điều hành công ty.

Nhân dịp này, các thành viên của Hội đồng Công ty đã thống nhất:
Ông  Nguyễn Tường Linh, Chủ tịch sáng lập, tiếp tục giữ chức vụ Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị.

Buổi lễ được tổ chức đơn sơ, ấm cúng và thân mật -  thấm đượm tình cảm gia đình.

 

ldtn. v.rubber