SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE

Khảo sát, đo đạc, sản xuất các joint cao su làm kín miệng bồn, nắp tank theo yêu cầu.

Gioăng EPDM làm kín FDA Joint cao su EPDM miệng bồn
Gioăng EPDM làm kín FDA Joint cao su EPDM miệng bồn

cao su viet | vtp