SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE

Cao su silicone được phát triển thành nhiều loại khác nhau như chịu nhiệt, chống cháy, dẫn nhiệt, dẫn điện, kháng xé tùy vào ứng dụng cụ thể. Trong đó, tiếp xúc thực phẩm là một ứng dụng rất phổ biến. 

Đệm silicone làm kín tiếp xúc thực phẩm Ron silicone dùng cho van bướm
Đệm silicone làm kín tiếp xúc thực phẩm Ron silicone dùng cho van bướm

cao su viet | vtp