SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE

Cao Su Việt chuyên cung cấp các màng bơm cao su phụ tùng thay thế. Vật liệu cao su được chứng nhận an toàn cho tiếp xúc với thực phẩm, đồ uống.


Màng bơm cao su có bốMàng bơm cao su thực phẩm