SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE

Cung cấp các vỉ silicone an toàn thực phẩm trong quy trình chế biến mì gói.

Vỉ silicone thực phẩm Vòng đệm cao su NBR
Vỉ silicone thực phẩm Vòng đệm cao su NBR

cao su viet | vtp