SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE

Cung cấp các phụ tùng cao su cho ngành bao bì lon: đệm cao su, đế cao su chuyền lon. Sản phẩm được thiết kế theo hình dạng và kích thước yêu cầu, cao su bám dính tốt vào phôi kim loại.

Đế cao su chuyền lon thiếc Phụ tùng cao su cho ngành bao bì lon
Đế cao su chuyền lon thiếc Phụ tùng cao su cho ngành bao bì lon

cao su viet | vtp