SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE

Cung cấp các đệm làm kín silicone, viton, EPDM an toàn cho các ứng dụng tiếp xúc với thực phẩm. Vật liệu cao su phù hợp nhất được lựa chọn dựa vào điều kiện hoạt động của sản phẩm.

Gasket viton thực phẩm sản xuất tại Cao Su Việt
Đệm làm kín silicone cho máy chế biến thực phẩm
Gasket viton thực phẩm sản xuất tại Cao Su Việt Đệm làm kín silicone cho máy chế biến thực phẩm

cao su viet | vtp