SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE

Cung cấp các chi tiết cao su làm kín phụ tùng thay thế trong công nghiệp chế biến thực phẩm, đồ uống.

Nút chai silicone an toàn thực phẩm
Gasket làm kín đường ống
Nút chai silicone an toàn thực phẩm Gasket làm kín đường ống

cao su viet | vtp