SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE

Cung cấp ron làm kín có lưới lọc inox mịn, lọc tạp chất trong dung dịch thực phẩm, nước giải khát.

Seal thực phẩm có lưới lọc Ron làm kín có lưới inox
Seal thực phẩm có lưới lọc Ron làm kín có lưới inox

cao su viet | vtp