SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE

Các loại cao su EPDM, silicone, Viton thường được sử dụng cho các ứng dụng yêu cầu khả năng chịu nhiệt. Trong đó, silicone có khả năng chịu nhiệt rất cao, Viton chịu nhiệt và kháng hóa chất.

Phớt EPDM chịu nhiệt kháng lão hóa Ron silicone chịu nhiệt độ cao
Phớt EPDM chịu nhiệt kháng lão hóa Ron silicone chịu nhiệt độ cao

cao su viet | vtp