SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE

 Năm 2014, Tập đoàn cao su Việt Nam (VRG) sẽ trồng thêm 11.220 ha cao su ở Campuchia, hoàn thành chương trình phát triển 100.000 ha cao su ở nước bạn.

Tính đến cuối năm 2013, tổng diện tích cao su của VRG trồng tại Campuchia là 78.622 ha, tại Lào là 18.958 ha.

Ông Trần Ngọc Thuận, VRG cho biết, dự kiến trong năm 2014, Tập đoàn sẽ bắt đầu đưa vào khai thác một số diện tích cao su tại Campuchia.
 
Theo đánh giá của VRG, chương trình trồng cao su của Tập đoàn tại Lào và Campuchia không chỉ đem lại hiệu quả về mặt kinh tế mà cả về phương diện xã hội, quốc phòng an ninh, qua đó thắt chặt mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam-Lào và Việt Nam-Campuchia.
 
Các dự án đã đóng góp cho các chương trình phúc lợi với tổng kinh phí hơn 2 triệu USD, tạo việc làm cho hơn 20.000 lao động địa phương với thu nhập ổn định.
 
Trong chương trình đầu tư tại Campuchia, VRG đã dành một khoản kinh phí tương đương 30 triệu USD để triển khai đầu tư kết cấu hạ tầng xã hội trong vùng dự án như đường giao thông, điện, nước, các công trình giáo dục, y tế...
... ... ...

Trích đăng lại theo nguồn: http://www.baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/viet-nam-mo-rong-khai-thac-cao-su-o-campuchia-2364688/