SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE

Cung cấp các loại con lăn cước, chổi cước, bánh cước vệ sinh công nghiệp. 

Con lăn cước công nghiệp
Chổi cước nhựa vệ sinh
Con lăn cước công nghiệp Chổi cước nhựa vệ sinh

cao su viet | vtp