SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE

Cung cấp các loại ống, ruột cao su giữ cuộn dùng trong ngành in ấn, bao bì.

Ruột cao su giữ cuộn màng
Ống cao su giữ cuộn
Ruột cao su giữ cuộn màng Ống cao su giữ cuộn

cao su viet | vtp