SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE

Vật liệu silicone chịu nhiệt tốt, sạch, được sử dụng rộng rãi làm vật liệu tiếp xúc thực phẩm.

Ống silicone tiếp xúc thực phẩm
Khớp nối mềm silicone phù hợp thực phẩm
Ống silicone tiếp xúc thực phẩm Khớp nối mềm silicone phù hợp thực phẩm

cao su viet | vtp