SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE

Sản phẩm cao su sử dụng trong ngành chế biến gia cầm, với chức năng tạo sự va đập và ma sát để làm sạch phần lông.


Cao su đánh lông gà không râu  Cao su dánh lông gà có râu 
Cao su đánh lông gà không râu Cao su dánh lông gà có râu

cao su viet | ntt