SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE

Bọc mới cao su silicone cho các bánh in lon sữa. Mài bánh in cũ theo đúng yêu cầu về độ nhám, bề dày.

Mài bánh in silicone ngành thực phẩm Bánh in lon sữa bọc cao su silicone
Mài bánh in silicone ngành thực phẩm Bánh in lon sữa bọc cao su silicone

cao su viet | vtp