SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE

Trong ngành chế biến chả cá surimi, có sử dụng loại máy tách thịt cá ra khỏi xương. Và chi tiết đai cao su tách xương cá là một phần quan trong của máy này. 

Băng cao su ép cá | Fish deboning belt Băng cao su tách xương cá | Fish bone separator belt

Băng cao su ép cá | Fish deboning belt

Băng cao su tách xương cá | Fish bone separator beltcao su viet | ntt