SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE

Trong các dây chuyền đóng gói thực phẩm, phễu hút silicone thường được sử dụng.

Giác hút chân không  Giác hút silicone thực phẩm 
Giác hút chân không Giác hút silicone thực phẩm

cao su viet | nttCác tin khác