SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE

Phục hồi con lăn cao su cũ, cung cấp con lăn mới cả lõi theo mẫu cho trước. Sản xuất nhiều loại con lăn cao su dùng trong ngành bao bì, chế biến thực phẩm, hàng tiêu dùng.

Con lăn silicone xếp hộp giấy carton Con lăn silicone máy đóng gói thực phẩm
Con lăn silicone xếp hộp giấy carton
Con lăn silicone máy đóng gói thực phẩm

cao su viet | vtp