SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE

Công nghệ sản xuất bao bì thiếc (lon sữa, nước giải khát, bánh kẹo…) có sử dụng các con lăn cao su phụ tùng.


 Con lăn cao su quét keo hàn thiếc Con lăn cao su in lon
Con lăn cao su quét keo hàn thiếc Con lăn cao su in lon

cao su viet | ntt