SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


Cung cấp các ruột cao su trong các ống giữ cuộn giấy. Ruột cao su co giãn tốt, được bơm hơi căng, đẩy các nút lên trên, giữ chặt cuộn giấy.

Ruột bơm hơi ống giữ cuộn Ruột cao su giữ cuộn máy tráng
Ruột bơm hơi ống giữ cuộn Ruột cao su giữ cuộn máy tráng

cao su viet | vtp
Share |