SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


Cung cấp các nắp chụp cao su theo yêu cầu. Nắp chụp chắn bụi, an toàn tiếp xúc thực phẩm cho các dây chuyền chế biến thực phẩm.

Nắp chụp cao su chắn bụi Chụp cao su thực phẩm làm kín
Nắp chụp cao su chắn bụi Chụp cao su thực phẩm làm kín

cao su viet | vtp
Share |