SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


Các máy tách thịt cá, tôm quy mô công nghiệp có băng tải cao su ép thịt cá, tôm qua các trống đục lỗ. Phương pháp này giúp cho tách thịt cá, tôm nhanh, đạt hiệu suất cao.

Băng tải cao su tách thịt cá năng suất cao Băng tải cao su tách thịt cá công nghiệp
Băng tải cao su tách thịt cá năng suất cao Băng tải cao su tách thịt cá công nghiệp

cao su viet | vtp
Share |