SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


Cung cấp các loại cao su phụ tùng theo yêu cầu cho trước. Sau khi nhận yêu cầu, Cao Su Việt sẽ đo đạc, thiết kế khuôn, chọn vật liệu cao su phù hợp cho ứng dụng.

Bọc cao su đế bánh xích Đế cao su ép khuôn
Bọc cao su đế bánh xích
Đế cao su ép khuôn

cao su viet | vtp




Share |