SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


Con lăn silicone được dùng để dán một lớp màng nhựa mỏng lên bề mặt các cạnh gỗ. Ứng dụng yêu cầu cao su chịu nhiệt độ cao nên sử dụng vật liệu silicone là phù hợp.

Bọc silicone con lăn dán cạnh gỗ Con lăn silicone máy dán cạnh
Bọc silicone con lăn dán cạnh gỗ Con lăn silicone máy dán cạnh

cao su viet | vtp
Share |