SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


Cung cấp các sản phẩm cao su kỹ thuật như gioăng, đệm, con lăn và trục cao su silicone cho các máy chế biến thực phẩm. Một số sản phẩm yêu cầu silicone bám dính tốt với lõi sắt, chịu được nhiệt độ cao.


Con lăn silicone an toàn thực phẩmCao su silicone bám dính lõi sắt
Share |