SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


Cung cấp con lăn silicone an toàn tiếp xúc thực phẩm để ép bao bì ống hút sữa. Sản phẩm có kích thước chính xác theo yêu cầu cho trước.

Con lăn silicone bao bì ống hút sữa Con lăn silicone bao bì ống hút sữa
Con lăn silicone bao bì ống hút sữa  Con lăn silicone an toàn tiếp xúc thực phẩm

cao su viet | vtp
Share |