SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


Cao Su Việt chuyên cung cấp các con lăn, trục silicone dùng trong các dây chuyền chế biến thực phẩm. Vật liệu silicone an toàn cho tiếp xúc với thực phẩm, chịu nhiệt độ cao theo yêu cầu.

Con lăn silicone thực phẩm dán sticker Sản xuất con lăn silicone thực phẩm ở Việt Nam
Con lăn silicone thực phẩm dán sticker Sản xuất con lăn silicone thực phẩm ở Việt Nam

cao su viet | vtp
Share |