SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


Cung cấp các núm hút, phễu hút, giác hút silicone trong suốt. Vật liệu silicone được chứng nhận đáp ứng an toàn cho tiếp xúc với thực phẩm.

Giác hút silicone trong suốt Phễu hút silicone đáp ứng an toàn thực phẩm
Giác hút silicone trong suốt Phễu hút silicone đáp ứng an toàn thực phẩm

cao su viet | vtp
Share |