SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


Cung cấp các loại gioăng, đệm, o-ring silicone cho các máy chế biến thực phẩm. Sản phẩm được tạo lỗ, xẻ rãnh, có độ cứng theo yêu cầu.
 Gioăng silicone xả cốm bồn đảo Gioăng silicone có lỗ theo yêu cầu
Share |