SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


Bọc trục, lô cao su silicone chịu nhiệt tốt, cho các ứng dụng tráng màng nhựa, tráng keo. Bọc, làm mới hoặc mài trục cũ theo yêu cầu, các trục có kích thước lớn nhỏ khác nhau.

Lô silicone máy tráng ghép màng Trục silicone tráng keo trên giấy
Lô silicone máy tráng ghép màng
Trục silicone tráng keo trên giấy

cao su viet | vtp
Share |