SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


Cung cấp các chi tiết phụ tùng silicone thay thế, an toàn cho các ứng dụng tiếp xúc thực phẩm.

Màng bơm silicone thực phẩm Màng bơm silicone có phôi inox
Màng bơm silicone thực phẩm Màng bơm silicone có phôi inox

cao su viet | vtp
Share |