SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


Cung cấp các dạng phễu hút cao su theo yêu cầu: phễu tròn, phễu bầu dục, phễu chữ nhật. Ngoài ra, cao su bám dính tốt với phôi sắt, dùng để gắn vào thiết bị.


Phễu hút cao su dạng bầu dụcPhễu hút có phôi sắt
Share |