SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


Sản xuất các phễu hút silicone theo hình dạng yêu cầu, có phôi kim loại. Cao su silicone chịu nhiệt tốt, an toàn tiếp xúc thực phẩm.

Phễu hút silicone theo hình dạng yêu cầu Phễu hút silicone an toàn tiếp xúc thực phẩm
Phễu hút silicone theo hình dạng yêu cầu Phễu hút silicone an toàn tiếp xúc thực phẩm

cao su viet | vtp
Share |