SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


Các loại phễu hút, giác hút với chức năng hỗ trợ khâu nạp liệu, bao bì đóng gói sản phẩm thường được sử dụng trong ngành sữa và thực phẩm. 

Phễu hút ngành thực phẩm |  Food grade rubber suction cups   Phễu hút silicone thực phẩm |  Food grade silicone suction cups  
Phễu hút ngành thực phẩm |
Food grade rubber suction cups 
Phễu hút silicone thực phẩm |
Food grade silicone suction cups 

cao su viet | nttShare |