SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


Gioăng phớt cao su, PU với mục đích làm kín được ứng dụng nhiều trong ngành thực phẩm.

 Gioăng phớt cao su | Vee packing piston  Gioăng phớt PU |  PU vee packing rings
Gioăng phớt cao su |
Vee packing piston
Gioăng phớt PU | 
PU vee packing rings
 

cao su viet | ptht

Share |