SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


Bọc trục, con lăn, phôi kim loại bằng cao su silicone cho các ứng dụng tiếp xúc thực phẩm. Vật liệu cao su được kiểm tra và chứng nhận an toàn cho tiếp xúc thực phẩm theo tiêu chuẩn yêu cầu.

Phớt silicone an toàn tiếp xúc thực phẩm FDA
Phụ tùng cao su ngành thực phẩm phôi inox
Phớt silicone an toàn tiếp xúc thực phẩm FDA Phụ tùng cao su ngành thực phẩm phôi inox

cao su viet | vtp
Share |