SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


Cung cấp các ron silicone làm kín theo chiều dài yêu cầu. Ron silicone thường được dùng trong các ứng dụng chịu nhiệt cao như làm kín nắp bồn, miệng thùng, cửa lò sấy, lò nung.


Ron cao su silicone miệng thùng inoxRon silicone theo chiều dài yêu cầu
Share |