SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


Cung cấp ron nắp bồn theo yêu cầu về kích thước và hình dạng cho trước. Trong đó, cao su silicone được dùng rộng rãi trong các ứng dụng nhiệt độ cao hoặc tiếp xúc với thực phẩm, nước uống.

Gioăng silicone nắp bồn nước sôi Ron nắp bồn dung dịch cà phê
Gioăng silicone nắp bồn nước sôi Ron nắp bồn dung dịch cà phê

cao su viet | vtp
Share |