SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


Các ron làm kín van bướm sau một thời gian sử dụng thường bị mòn, không thể làm kín hiệu quả, cần phải thay mới. Cao Su Việt chuyên cung cấp các ron làm kín van bướm, đặc biệt là ron silicone an toàn tiếp xúc thực phẩm.

Ron silicone làm kín van bướm Ron silicone an toàn thực phẩm
Ron silicone làm kín van bướm Ron silicone an toàn thực phẩm

cao su viet | vtp
Share |